Izrada fotografija

Digital Studio vam nudi izradu fotografija sa svih vrsta analognih i digitalnih medija: običnih i APS filmova, digitalnih aparata, kartica, flash memorije, CD/DVD-a itd. Kada kod nas razvijate fotografije sa filma, dobijate novi poklon film, a sa minimum 24 uspelih fotografija, dobijate i poklon CD sa narezanim fotografijama! Fotografije za dokumenta možete dobiti za 2 minuta!

Izrada sa digitalnih medija

Izrada fotografija se vrši sa svih digitalnih medija. Možete doneti digitalni aparat, karticu, CD, DVD, fleš memoriju. Molimo vas da obratite pažnju na rezoluciju fotografija koje nam donosite na digitalnim medijima. Ovo se posebno odnosi na fajlove skinute sa interneta (sa malom rezolucijom) ili fotografisane mobilnim telefonima koji imaju malu rezoluciju.

Fotografije na digitalnim medijima često nisu standardnih razmera po kojima se izrađuju fotografije, pa tako možete izabrati način na koji želite da vam se izrade fotografije sa digitalnih medija.
Prvi način je FIT IN, gde se izrađuje fotografija u originalnoj srazmeri a višak ostaje bele boje. (Crni okvir predstavlja dimenziju fotografije).

Fit in

Drugi način je FILL IN, gde se cela fotografija ispunjava sadržajem a višak je odsečen. (Crni okvir predstavlja dimenziju fotografije, sve izvan crnog okvira je odsečeno.

Fill in

Pošto se dimenzije fotografije sa digitalnih fotoaparata uglavnom vrlo malo razlikuju od onih koje se izrađuju, tj. delovi koji nisu vidljivi na fotografiji su vrlo mali, tamo gde nije navedeno suprotno, izrađuju se fotografije motodom FILL IN.

Izrada sa filmova

Kada izrađujete fotografije sa filma (važi samo za standrdne 35mm filmove), sa 24 uspelih fotografija dobijate CD sa narezanim fotografijama na poklon. Izrađujemo fotografije sa 35mm filmova, pocket (24 snimka) ili APS filmova.

Fit in

Izrada fotografija za dokumenta

Fotografije za dokumenta (ličnu kartu, pasoš, indeks, vizu...) možete dobiti za 2 minuta! Ukoliko izrađujete istovremeno fotografije za dve vrste dokumenata, dobijate popust.

Fit in